Om företaget
Våra tjänster
Kontakta

 

Beställarkompetens

Vad menas med det?

Det är inte lätt att hålla sig ajour med utvecklingen inom informationsteknik.
Noggranna förberedelser är oerhört viktigt när man står inför valet att dra igång ett IT-projekt, såväl stort som litet.
Att ha tillräcklig kunskap om vad i de behov man funnit som är tekniskt möjligt att förverkliga, hur rimlig lösningen är med avseende på nyttan, hur väl eventuella leverantörer kan tänkas uppfylla förväntningar...
Dessa är några av de faktorer som kan vara avgörande för om ett IT-projekt i slutändan uppfattas som acceptabelt genomfört.
Mycket pengar kan sparas bara genom att undvika de enklaste fallgroparna i en upphandling.

Edlund IT-konsults specialitet är att tillföra hög kompetens för att, utifrån förutsättningarna, hitta fram till bästa möjliga systemlösning.
Eller - i förekommande fall - inse att det kanske inte behövs ett (nytt) IT-system. Det kanske finns andra, mer ändamålsenliga sätt att tackla behoven!

 


© Edlund IT-konsult,       Sidan senast ändrad: 2016-07-21               , kl: