Om företaget
Våra tjänster
Kontakta

 

Edlund IT-konsult kan erbjuda följande tjänster

Konsulttjänster

Utvecklingstjänster

Inom hela eller delar av nedanstående områden.

 • Generell rådgivning
 • Förstudier/utredningar
 • Behovsanalyser
 • Kravspecifikationer, upprättande/analys
 • Offertutvärderingar
 • Användbarhetsanalyser
 • Testledning
 • Systemförvaltning
 • Utbildning

Inom hela eller delar av nedanstående områden.

 • Utveckling av informationssystem baserade på:
  • Databaser
  • Web-applikationer
  • Fristående enanvändarsystem
 • Utveckling av prototyper
 • Utredning om och utvärdering av på marknaden förekommande färdiga produkter.


© Edlund IT-konsult,       Sidan senast ändrad: 2008.12.05               , kl: